Ook onze spelers zijn vooral in deze tijd aangewezen op zichzelf. Het kaf wordt van het koren gescheiden (video).